tecnologia

>Pràctica professional >tecnologia
0

flecha azul

Consultoria TecnològicaConsultoria Tecnològica

La Consultoria Tecnològica de ZincoBS combina capacitats estratègiques amb una vasta experiència en tecnologia per cobrir tota la gama de capacitats tecnològiques, des del desenvolupament d'una estratègia de TI fins a solucions d'optimització d'aplicacions i infraestructura de TI.

leer mas

    Al mateix temps, els avenços tecnològics, el cloudcomputing i l'arquitectura orientada a serveis estan creant entorns d'aplicacions més flexibles, que puguin oferir un gran valor si s'utilitzen correctament. Per assumir aquests desafiaments, les empreses de tots els sectors estan centrant la seva atenció i els seus recursos en la gestió dels processos de negoci (BPM).

    ZincoBS ajuda a les companyies a abordar el canvi amb èxit, a la vegada que desenvolupa processos de negoci escalables, eficients i àgils amb la finalitat de crear un avantatge competitiu tant a curt com a llarg termini. Encara que moltes empreses ofereixen assistència en elements específics de la BPM, l'exclusiva combinació d'habilitats, mètodes, recursos i eines de ZincoBS genera valor amb rapidesa.

flecha azul

Consultoria InformàticaConsultoria Informàtica.Estratègia.

L'alt rendiment depèn de la capacitat d'adquirir un major coneixement a partir de les dades, un coneixement que necessiten les organitzacions per adoptar millors i més ràpides decisions.

leer mas

    Entre els nostres serveis en aquesta àrea s'inclouen els següents:

    Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
    Aplicacions “claus en mà” NET, NET.ASP, SILVERLIGHT,INTRANETS CORPORATIVES
    Planificació de la Producció a capacitat finita. Software PREACTOR APS
    Lean Manufacturing
    Six Sigma
    Solucions de captura de dades en planta
    Gestió de manteniment. Software TOOL 3.0
    Disseny Bases de Dades
    Infraestructures de Xarxes. Network

flecha azul

Tecnologies de la InformacióArquitectura d'empresa

Definim i implementem un full de ruta que es pugui posar en pràctica en el camp de la tecnologia, per abordar les necessitats actuals i guiar les companyies en l'actualització de les seves tecnologies fonamentals i impulsar el creixement futur.

leer mas

    Consultoria d'Infraestructures

    Ajudem els nostres clients a passar d'una infraestructura complexa i costosa a una infraestructura rendible, altament flexible i escalable; creant un espai de treball òptim i introduint els processos de treball i la infraestructura de TI que es requereixen per assolir la millora del Rendiment.

    Ajudem les companyies a donar forma a l'orientació de la TI, per maximitzar el valor per l'accionista i el valor empresarial, mentre s'avança cap a l'alt rendiment.

    Ajudem les companyies a donar forma a l'orientació de la TI, per maximitzar el valor per l'accionista i el valor empresarial, mentre s'avança cap a l'alt rendiment.

    Alineem l'estratègia de TI amb la del negoci per oferir una perspectiva de TI global.

    Mobilitat

    Les solucions de mobilitat que incorporen els sistemes de ZincoBS ajuden les empreses a aprofitar les oportunitats de negoci d'empresa a empleat (B2E), d'empresa a consumidor (B2C), d'empresa a empresa (B2B). Els nostres serveis inclouen:

    Consultoria de movilitat

    Planificació i estratègia de mobilitat

    Planificació i estratègia de la cartera de dispositius/productes