Assegurances

>Pràctica professional >Assegurances

ZincoBS assessora en tots els àmbits de la Branca d'assegurances destacant especialment en les següents àrees:

> Contractes d'assegurances amb corredories d'implantació nacional
> Mediació d'assegurances generals
> Ordenació i supervisió
> Avaluació de riscos
> Especialització en el sector empresarial (anàlisi, control i seguiment)
> Cobertura per a directius
> Fons de pensions

Hem participat i intervingut en nombrosos procediments pericials, judicials i arbitrals derivats de reclamacions per sinistres.

0