Patents i Innovació

>Pràctica professional >Innovació

ZincoBS manté des dels deus inicis una forta aposta pels projectes d'Innovació i Emprenedoria i per això s'ha erigit com una firma pionera de referència en l'assessorament tecnològic-jurídic d'aquesta àrea.

Per a què l'empresa pugui conduir eficaçment el seu procés d'innovació, hem establert una metodologia basada en la manera de fer negocis de Silicon Valley, però amb les nostres particularitats locals.

La nostra experiència en múltiples "start ups" i en empreses ben establertes és una garantia d'eficàcia.
Utilitzem un sistema que anomenem "7 Quick Wins" (el nom el devem al nostre col·laborador Julián Manzanas):

1> Investigació inicial
2> Vigilància Tecnològica
3> Estudi d'Antecedents
4> Estudi de Patentabilitat
5> Anàlisi de l'Estat de la Tècnica
6> Benchmarking d'infracció de patents a/de competidors.
7> Valoració econòmic-estratègica de cartera de patents.

El nostre assessorament legal inclou específicament:

> Assessorament legal integral a start-ups i emprenedors
> Assessorament fiscal en fórmules de col·laboració empresarial.
> Pactes de Socis i Constitució de societats.
> Determinació del vehicle legal apropiat (en funció del pla de negoci, estratègia i perspectives de creixement).
> Protecció i explotació de la propietat intel·lectual i/o industrial.
> Protecció i explotació de la innovació.
> Serveis d'assessorament vinculats a activitats d'I+D.
> Contractes de desenvolupament tecnològic.
> Suport a centres públics d'investigació en la definició i execució dels seus processos de transferència de tecnologia i creació de spin-offs.

Comptem, a més, amb àmplia experiència en l'estructuració de projectes de col·laboració, així com en el suport legal a business angels i entitats de capital risc en processos de negociació d'inversions.