Immobiliari

>Pràctica professional >Immobiliari

L'àrea de Dret Immobiliari i Urbanístic compta amb professionals amb una sòlida experiència en l'assessorament integral a promotors, constructors i altres agents que intervenen en el mercat immobiliari espanyol. Els professionals de l'àrea intervenen com a assessors legals en tot tipus d'operacions de desenvolupament urbanístic i immobiliari, destacant entre altres les següents matèries d'actuació:

>Gestió integral del sòl.

>Tramitació de convenis urbanístics, concessions administratives i subscripció de contractes.
>Concessió de llicències i autoritzacions.
>Construcció, rehabilitació i project management d'edificis.
>Facility management de centres comercials i edificis d'oficines, vivendes de luxe i hotels.
>Compravendes d'immobles i actuacions preparatòries.

Contractes d'arrendament

0