Enginyeria

>Pràctica professional >Enginyeria

La diferenciació de les empreses en el mercat es fa vital mitjançant la creació de valor i això s'aconsegueix, entre d'altres coses, amb l'organització de la feina, estandardització de processos, establint les bases per a la millora contínua i tot això genera un augment de la confiança dels clients.

Les nostres àrees d'actuació en Enginyeria són les següents::

Implantació de Sistemes de Gestió
Dissenyem i implantem un sistema de gestió per augmentar la competitivitat de les organitzacions i reforçar la seva imatge.
> ISO 9000. Sistema de gestió de la Qualitat
> ISO 14000 Sistema de Gestió Ambiental
> OHSAS 18000. Sistema gestió Seguretat i Salut Laboral
> ISO TS 16949. Sector Automoció
> EMAS. Excel·lència en la gestió Ambiental
> EFQM. Excel·lència en la Qualitat
> ISO 17025 Acreditació per laboratoris

LOPD
Llei de protecció de dades

Projectes d'Enginyeria
> Projectes d'obres, instal·lacions (elèctriques, climatització i contra incendis) per obertura com a centre de treball industrial i establiments comercials.
> Projectes d'indústria.
> Projectes per a la legalització de maquinària industrial.
> Projectes de construcció de naus industrials.

Llicències i Autoritzacions
> Llicència d'Obertura del seu negoci, oficina o local: incloem mesuratge i estudis a realitzar en el seu local (com sorolls, contra incendis o climatització), així com la tramitació de tota la documentació davant els organismes competents (Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials, Ajuntament, Delegació d'Indústria, etc.).
> Llicències Ambientals amb la corresponent justificació del compliment d'ordenances i reglaments relatius a les condicions de protecció del medi ambient.

Peritatge Industrial