Energia

>Pràctica professional >Energia

ZincoBS pretén ser l'enginyeria de capçalera per a totes aquelles empreses que emprenguin la difícil tasca d'aclarir el complicat món de l'energia. Per això oferim tota una sèrie de serveis professionals que ajuden eficaçment en la presa de decisions.


ZincoBS desenvolupa el seu coneixement i presta els seus serveis en les següents Àrees:

energia zinco

> Energies renovables

> Formació energètica

> Medi ambient i energia

> Normativa energètica
Mantenim un seguiment continu de la legislació vigent en matèria energètica, facilitant als nostres clients la seva divulgació i proporcionant l'assessorament necessari per l'aplicació de les energies renovables i la consecució de la màxima eficiència energètica per a l'empresa.

> Innovació
Innovació (economia i tecnologia de l'hidrogen, tecnologia de plasmes, tecnologia de microones, Informes sobre l'estat de la tècnica i vigilància tecnològica)

> Generació distribuïda: parcs energètics
Gestió estalvi energètic en edificis industrials, residencials, etc,...

Realitzem estudis i projectes d'instal·lacions d'energies renovables:
> Energia Solar Tèrmica, Fotovoltaica, Eòlica
> Geotèrmia
> Biomassa, Biogàs

Així com d'instal·lacions generals:
> Sistema de climatització, de ventilació, de producció d'ACS
> Calefacció, il·luminació
> Sistemes elèctrics i motors
> Sistemes d'aire comprimit
> Gestionem possibles ajudes, subvencions o fonts de finançament relacionades amb les instal·lacions d'energia.