Empresa Familiar

>Pràctica professional >Empresa Familiar

L'àrea d'assessorament en Empresa Familiar de ZincoBS està format per un conjunt de professionals experimentats en les àrees del Dret que afecten més directament a aquest tipus de companyies, concretament Mercantil, Fiscal, Laboral i Civil.

La firma presta suport jurídic en aquest àmbit fonamentalment en els següents aspectes:

>Negociació i implementació de protocols familiars, pactes de socis i estatuts socials.
>Òrgans de govern: estructuració, distribució de comeses i responsabilitats, assessorament legal recurrent.
>Planificació fiscal familiar: disseny d'estructures, successió patrimonial i testamentaria, desvinculació dels riscos empresarials i l'estalvi familiar.
>Reestructuració societària de companyies o grups familiars.
>Polítiques retributives i dividends.
>Valoració i sistemes de compravenda de participacions.
> Normes de Bon Govern

0