Automoció

>Pràctica professional >Automoció

El coneixement específic del funcionament d'un sector altament especialitzat, unit a què ens involucrem constantment amb els nostres clients, ens ha permès aportar en tot moment solucions adequades a les seves necessitats en les següents àrees d'actuació:

Assessorament Integral
Auditoria de Comptes i informes especials
Reestructuracions i plans de viabilitat
Assessorament a concessionaris
Gestió de necessitats de tresoreria
Assessorament legal i fiscal

Dret del trànsit
Recursos en via administrativa i davant la jurisdicció Contenciosa-Administrativa
Procediments Penals per delictes contra la Seguretat del Trànsit
Reclamacions Civils i Penals

Vehicles
Gestió de Flotes
Matriculació vehicle nacional i d'importació
Transferència/Canvi de Titularitat de vehicles
Notificació de Venda
Baixes en DGT (Voluntària, Sostracció, Definitiva per exportació, etc...)
Duplicats de Permís de Circulació i Fitxa d'Inspecció Tècnica
Cancel·lació Reserva de Domini i altres càrregues
Sol·licitud Informes a la Jefatura Provincial de Tráfico
Certificat de Característiques Tècniques ITV
Gestió d'Impostos Sobre Determinats Mitjans de Transport: devolucions, etc...
Autoritzacions Especials de Transport (locals, autonòmiques i estatals)
Altres gestions

0

Conductors
Permisos de Conduir per Punts: Informació i consulta de Saldo de Punts
Renovació, duplicats i canvis de domicili dels Permisos de Conduir
Certificacions del Registre de Conductors i Infractors

Certificacions Registres Públics
Obtenció Certificats Registre Civil i Administracions Públiques
Certificat d'Antecedents Penals
Certificats Registre Mercantil i Registre de la Propietat


0